Ontwerp en beheer: Ruud de Boer ©2015-2022
In het Vlijthof zijn vier biljartverenigingen actief die hun wedstrijden spelen op drie professionele biljarts. De biljarttafels worden elk jaar voorzien van nieuwe lakens en regelmatig krijgen ze een totaal check-up waarbij alles wordt vervangen wat nodig is. Op dinsdagmiddag speelt Biljartvereniging de Mare haar competitiewedstrijden en op donderdagmiddag is het vrij bijarten. Enkele malen per jaar worden ook wedstrijden georganiseerd tegen andere clubs. Op dinsdagavond speelt Biljartvereniging Steeds Beter haar wedstrijden in het Vlijthof. Supergezellig en omdat men op drie biljarts speelt zijn de wachttijden niet te lang. Om 19.00 uur gaat men van acquit. Op de donderdagavond speelt Biljartvereniging Ze Hoeven Niet Stuk, afgekort ZHNS, haar wedstrijden. Ook deze wedstrijden vangen aan om 19.00 uur en omdat men ook hier op drie biljarts speelt zijn er geen lange wachttijden. Op de vrijdagavond speelt Biljartvereniging de Lindenhoek haar wedstrijden. Aan- vang is eveneens om 19.00 uur. Een fanatiek maar reuze gezellig begin van het week-end.
Informatie
BV de Mare
Kees Koene
072-5611449
BV Steeds Beter
Leo de Waard
06-31014093
BV ZHNS
B. Haasbroek
072-5113110
BV Lindenhoek
Peter Scholtens
072-5611116