Ontwerp en beheer: Ruud de Boer ©2015-2024
Zolang de mens op aarde leeft, zo lang ook heeft hij gebruikt gemaakt van zang, dans en muziek om uiting te geven aan levensvraagstukken en levenservaringen en zijn verwon- dering over de krachten van de natuur. Hierbij danste men vaak in een cirkel. Zo ook heden ten dage nog. Sacred Dance is een meditatieve vorm van Circle Dance, ont- staan in de jaren 70 van de vorige eeuw. Het wordt wel getypeerd als “meditatie in bewe- ging”. Met Sacred Dance biedt ik je een kans om achter de feiten van het dagelijks leven te kijken. Echter, voorop staat het genieten van de danspassen en het heerlijk ontspannen bij de beleving van de muziek. Danservaring is niet nodig.   Iedere tweede zaterdagochtend van de maand geeft Ilona van Hattum les in het Vlijthof van 10.00 tot 12.00 uur.
Voor meer informatie en/of opgave: Ilona van Hattum, docent Sacred Dance Telefoon: 06-13 13 32 08 E-mail: ibmvanhattum@hetnet.nl